Przejdź do treści

Informacje o projekcie

 • Numer projektu
  POIS.03.01.00-00-0063/20
 • Data podpisania umowy o dofinansowanie
  10 czerwca 2021
 • Wartość całkowita projektu
  713 408 472,26 zł
 • Wartość dofinansowania z UE
  528 836 086,40 zł

Najważniejsze informacje

NAZWA KONTRAKTU

Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: od węzła „Łomża Zachód” (z węzłem) do węzła „Kolno” (bez węzła) na długości około 12,922 km [S61] + DK64 [GP] 6,963 km

NUMER PROJEKTU:

POIS.03.01.00-00-0063/20

Opis kontraktu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, optymalizacja i budowa :

 • drogi ekspresowej nr S61 o przekroju 2×2 na odcinku (pikietaż roboczy) od km 0+014,66 – granica między działkami 21/2 i 21/3 (po podziale nr 21/9 i 21/4) obręb Sierzputy Młode gmina Łomża do km 12+937,09 – granica między działkami 370, 371, 372 (po podziale nr 370/1, 371/1, 372/1) obręb Kisielnica gmina Piątnica a działkami: 365/10 obręb Kisielnica gmina Piątnica i łącznej długości odcinka około 12,92243 km,
 • drogi krajowej nr 64 o przekroju 1×2 na odcinku (pikietaż roboczy) od km 0+000,00 do km 6+962,31 i łącznej długości około 6,963 km.

  Wartość Kontraktu: 713.408.472,26 PLN brutto
  Data rozpoczęcia: 19.05.2022 r.
  Zakończenie Inwestycji: 19.05.2025 r. 

Podstawowe informacje o inwestycji

 • Klasa techniczna
  S
 • Prędkość projektowa
  100km/h
 • Liczba pasów ruchu
  4 (przekrój 2×2)
 • Szerokości pasów ruchu
  3,50m
 • Szerokość pasa awaryjnego
  2,50m

Wypłata odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę dróg krajowychCZYTAJ WIĘCEJ