Przejdź do treści

21 maja, 2024

ZAAWANSOWANIE PRAC

ZAAWANSOWANIE FINANSOWE – 65,40 %
ZAAWANSOWANIE RZECZOWE – 61,50 %
ZAAWANSOWANIE FINANSOWE ZREALIZOWANYCH ROBÓT I SPORZĄDZONYCH DOKUMENTÓW: – 55,11 %

Postęp prac S61

0km 0.5km 1km 1.5km 2km 2.5km 3km 3.5km 4km 4.5km 5km 5.5km 6km 6.5km 7km 7.5km 8km 8.5km 9km 9.5km 10km 10.5km 11km 11.5km 12km 12.5km
MS-19
MS-19
WS-2
PRZE. P3/
MS-PZDdz-4
WS-5 WS-6 MS-7 P/PZŁ
-8
P-9 P/PŁZ
-10
P-
11a/b
MS-11 WS
-12
WS-13 WS
-14
WS-PZ
Dsz-15
P/PZŁ-
16/17/18
PRZE.
P20
WS-21
WD-22
PRZE.
P-23
WS-24
WS-PZD
sz-25

Legenda

 • Oznakowanie poziome/ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
 • Podbudowa zasadnicza z BA
 • Kruszywo łamane
 • GWN
 • Warstwa wiążąca z BA
 • Roboty ziemne

Postępy obiektów

 • ustrój nośny
 • zasypka przepustu
 • przyczółki/podpory/filary/ustrój nośny

Postępy MOP

Obiekt MS-19 (Estakada)

Postęp prac DK64

0km 0.5km 1km 1.5km 2km 2.5km 3km 3.5km 4km 4.5km 5km 5.5km 6km 6.5km
WD-1 P-2 WD–2a P/PZŁ-3 WD-4 WD-5

Legenda

 • Roboty ziemne

Postępy obiektów

 • przyczółki/podpory
 • posadowienie/zasypka
 • ława fundamentowa
 • brak robót

Postępy MOP

Postęp prac DK61

0km 0.5km
RONDO
R1
WD-1
RONDO
R2

Legenda

 • Oznakowanie poziome/ ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Postępy obiektów

 • oznakowanie poziome/ roboty wykończeniowe

Postępy MOP