Przejdź do treści

20 maja, 2024

L.p Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i/lub robót
USŁUGODAWCY
1 „AUTOSTRADA II” Sp. z o.o. prace projektowe wraz z nadzorem autorskim na etapie prac budowlanych
2 LABORATORIUM DROGOWE BOGACCY Sp. z o.o. kompleksowa obsługa laboratoryjna
3 Pracowania Archeologii Terenowej Adam Kostrzoń pełnienie nadzoru archeologicznego
4 ENVICOS Joanna Maślach pełnienie nadzoru przyrodniczego
5 „GEO-EKSPRES” Robert Dumka kompleksowa obsługa geodezyjna
6 Saferoad Grawil Sp. z o.o. wykonanie i wdrożenie TOR
7 EJA-BUD Agnieszka Choromańska wynajem pracowników fizycznych do prac pomocniczych i interwencyjnych
8 Andrzej Zapała Usługi Transportowo-Sprzętowe usługa transportu piasku
9 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AMOREK” Dariusz Siejk usługa transportu piasku
10 Saferoad Grawil Sp. z o.o. TOR: wdrożenie i utrzymanie wszystkich organizacji ruchu oraz wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu (21 miesięcy)
11 REMEA Sp. z o.o. wykonanie badań środowiskowych, aktualizacji powierzchni i głębokości zalegania wysypisk w ciągu drogi S-61 wraz z badaniami laboratoryjnymi podłoża wysypisk
12 „BET-BUD TRANSPORT” Sp. z o.o. usługa transportu piasku
13 TRANS-ROTONDO Sp. z o.o. wynajem zamiatarki
14 Preston Group Sp. z o.o. prace projektowe wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego (z wyłączeniem nadzoru autorskiego w zakresie obiektów mostowych)
15 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. usługa transportu piasku
16 SOPHUS Sp. z o.o. świadczenie usług monitoringu i ochrony budowy
17 „TOTALBUD INWESTYCJE” Sp. z o.o. usługa transportu piasku
18 JABŁOŃSKI MAREK BHP „ERGO-LEX” świadczenie usług koordynatora BHP dla całej Inwestycji
19 OLMEX s.c. Olesiński Piotr, Adamiec Daniel opracowanie projektu zabezpieczenia wykopu dla podpór P18, P19 i P20 obiektu MS-19, opracowanie projektu warsztatowego dylatacji dla obiektu WD-1, opracowanie rysunków warsztatowych zbrojenia obiektów inżynierskich
20 „DOKA POLSKA” Sp. z o.o. dzierżawa i sprzedaż elementów deskowań, rusztowań i komponentów firmy DOKA
21 Politechnika Gdańska – Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska opiniowanie naukowe wyników badań nośności prefabrykowanych żelbetowych wbijanych pali fundamentowych dla obiektów MS-19, WS-2, MS-4, MS-11, WS-24, WS-25, MS-7, WD-22
22 „INCOM” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robert Struniawski wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską
23 PHU DORTOM Tomasz Żebrowski wynajem sprzętu budowlanego ( ładowarka teleskopowa) wraz z obsługą operatorską
24 Andrzej Zapała Usługi Transportowo-Sprzętowe usługa transportu materiałów
25 D-TRUCK Dariusz Siejk Sp.k. usługa transportu piasku
26 HERKULES S.A. wynajem 3 żurawi z obsługą operatorską ( usługa transportu pionowego ładunków na Placu Budowy)
27 „BET-BUD TRANSPORT” Sp. z o.o. usługa transportu kruszywa
28 MAX MROL Wiesław Jankowski wynajem 3 pracowników fizycznych
29 TRUE Sp. z o.o. wynajem żurawia
30 HERKULES S.A. wynajem żurawi samojezdnych z obsługą operatorską
31 TRUE Sp. z o.o. wynajem żurawia
32 OLMEX s.c. Olesiński Piotr, Adamiec Daniel opracowanie projektów warsztatowych dylatacji dla obiektów mostowych
33 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MODBRUK Modzelewski Paweł wynajem ładowarki teleskopowej wraz z obsługą operatorską
34 Andrzej Zapała Usługi Transportowo-Sprzętowe usługa transportu piasku
35 GT Projekt Sp. z o.o. wykonanie dodatkowych badań podłoża gruntowego wraz ze sporządzeniem ekspertyzy technicznej
36 GT Projekt Sp. z o.o. wykonanie dodatkowych badań podłoża gruntowego w obrębie wybranych zbiorników
37 D-TRUCK Dariusz Siejk Sp.k. usługi transportowe
38 „CADMOST” Sp. z o.o. projekt, badania oraz sprawozdanie w zakresie próbnego obciążenia obiektów mostowych
39 „TOTALBUD INWESTYCJE” Sp. z o.o. usługi transportowe oraz hałdowanie destruktu
40 „TOTALBUD INWESTYCJE” Sp. z o.o. wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz świadczenie usług transportowych
DALSI USŁUGODAWCY
1 TEDEUSZ STEFANOWSKI ZAKŁAD USŁUGOWO-PROJEKTOWY „MOSTEX” TADEUSZ STEFANOWSKI dalszy usługodawca AUTOSTRADA II Sp. z o.o.: opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów mostowych
2 LAB-TECH NIEZALEŻNE LABORATORIUM DROGOWO-BUDOWLANE WOJCIECH TOMASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA dalszy usługodawca Laboratorium Drogowe Bogaccy Sp. z o.o.: prowadzenie kontroli mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu przy realizacji obiektów inżynierskich
3 GEO-INSTRUMENTS POLSKA Sp. z o.o. dalszy Usługodawca CONWAY STF Sp.k.: wykonanie badań nośności pali obiekt MS-19
4 GT Projekt Sp. z o.o. dalszy usługodawca AUTOSTRADA II Sp. z o.o.: wykonania badań geologicznych i geotechnicznych wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
5 ZENERIS PROJEKTY S.A. dalszy usługodawca Preston Group Sp. z o.o.: wykonanie dokumentacji projektowej branży sanitarnej w zakresie korekty rozwiązań projektowych dla budowy zbiorników retencyjnych
6 TRAFFCOM Sp. z o.o. dalszy usługodawca Preston Group Sp. z o.o.: wykonanie dokumentacji projektowej – koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem
7 PILETEST Sp. z o.o. dalszy usługodawca Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne INKOM Sp. z o.o.: wykonanie 9 próbnych obciążeń statycznych wraz z opracowaniem wyników badań
8 GLOBAL EAST s.c. TOMASZ ZDROJEWSKI Barłomiej Augustyniak Jarosław Mirończuk dalszy usługodawca Preston Group Sp. z o.o.: wykonanie map do celów projektowych
9 USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „ANT-BUD” ANTONI BASZCZEWSKI dalszy usługodawca BBR POLSKA Sp. z o.o.: wynajem pracowników fizycznych do prac pomocniczych
10 BIK PROJEKT Sp. z o.o. dalszy usługodawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ( Umowa 65/D/S61/2023): usługi transportowe ( samochody samowyładowcze, ciągnik siodłowy, laweta niskopodwoziowa)
11 UNIBEP S.A. dalszy usługodawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ( Umowa 65/D/S61/2023): wynajem podajnika do MMA oraz świadczenie usług transporotowych lawetą niskopodwoziową
12 PWRM INNOWACJE Sp. z o.o. dalszy usługodawca BBR POLSKA Sp. z o.o.: wynajem pracowników fizycznych do prac pomocniczych
13 BIK PROJEKT Sp. z o.o. dalszy usługodawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ( Umowa 89/D/S61/2024): usługi transportowe ( samochody samowyładowcze, ciągnik siodłowy, laweta niskopodwoziowa)
14 UNIBEP S.A. dalszy usługodawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. ( Umowa 89/D/S61/2024): wynajem podajnika do MMA oraz świadczenie usług transporotowych lawetą niskopodwoziową
DOSTAWCY
1 BIK-PROJEKT Sp. z o.o. dostawa materiałów nasypowych
2 RPM BUDOWNICTWO PIOTR MAKSIŃSKI dostawa piasku na nasyp
3 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.J. dostawa mieszanki 0-31,5 i C50/30
4 EKOTECH TRADE Sp. z o.o. dostawa spoiwa TEFRA 15
5 THOMAS CEMENTY Sp. z o.o. dostawa hydraulicznego spoiwa drogowego oraz cementu
6 „TOTALBUD INWESTYCJE” Sp. z o.o. dostawa hydraulicznego spoiwa
7 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „MELIOREX” Sp. z o.o. dostawa kruszywa C50/30
8 BETONMIX Sp. z o.o. wytworzenie i dostawa betonu wraz z podaniem w miejsce wbudowania
9 PW CHROSTOWSKI MARIAN CHROSTOWSKI zakup wagi samochodowej wraz z transportem, montażem i legalizacją
10 GRANIT ZEN ZENON PIEKIELNY dostawa krawężników granitowych
11 CMC Poland Sp. z o.o. dostawa zbrojeń prefabrykowanych szacowana ilość: 1000t
12 STRAADA Sp. z o.o. dostawa piasku do wykonywania dolnych warstw nasypów
13 SOLBET KOLBUSZOWA S.A. dostawa prefabrykatów skrzynkowych
14 PEKABEX BET S.A. dostawa żelbetowych elementów prefabrykowanych: Belki T i MGT
15 ZPB KACZMAREK Sp. z o.o., Sp.k. dostawa prefabrykatów skrzynkowych
16 VIACON POLSKA Sp. z o.o. dostawa geotkaniny do materacy geosyntetycznych
17 HTI BP Sp. z o.o. WARSZAWA Sp.k. dostawa rur przepustowych
18 NIKO M.BOCHAŃSKI, T.CZEKAJ, J.OSTROWIECKA Sp.k. dostawa geotkaniny do materacy geosyntetycznych
19 CMC Poland Sp. z o.o. dostawa stali zbrojeniowej wraz z prefabrykacją
20 NEPTUN Sp. z o.o. dostawa przepustów żelbetowych
21 KONVERS Sp. z o.o. dostawa geotkaniny do materacy geosyntetycznych
22 BETARD Sp. z o.o. dostawa prefabrykatów skrzynkowych
23 PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz dostawa kostki betonowej
24 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz dostawa elementów betonowych ( krawężniki, obrzeże, koryto ściekowe, płyty ażurowe)
25 NEPTUN Sp. z o.o. dostawa elementów do kanalizacji deszczowej
26 KONSORCJUM STALI S.A. dostawa stali zbrojeniowej prefabrykowanej
27 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz dostawa studni betonowych
28 B2 Sp. z o.o. dostawa łożysk elastomerowych i garnkowych
29 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz dostawa studni betonowych
30 RUREX Sp. z o.o. dostawa rur drenarskich i melioracyjnych
31 Freyssinet Polska Sp. z o.o. dostawa łożysk soczewkowych – obiekt MS-19
32 BETARD Sp. z o.o. dostawa płytek szalunku traconego
33 MIW GROUP Tomasz Kogut Sp.k. wynajem przenośnej wagi samochodowej wraz z najazdem i systemem (2kpl.)
34 „ULMA CONSTRUCCION POLSKA” S.A. najem specjalistycznych systemów deskowań – obiekt MS-19
35 VIACON POLSKA Sp. z o.o. dostawa geotkaniny do wzmocnienia skarp
36 BSK RETURN S.A. dostawa stali zbrojeniowej oraz zbrojenia prefabrykowanego wykonanego ze stali zbrojeniowej
37 NIKO M.BOCHAŃSKI, T.CZEKAJ, J.OSTROWIECKA Sp.k. dostawa geotkaniny na wkładki do wzmocnienia skarp Timex 100/50
38 VIACON POLSKA Sp. z o.o. dostawa geotkaniny do wzmocnienia skarp
39 „PERI POLSKA” Sp. z o.o. dzierżawa wózków PERI VBC dla metody nawisowej
40 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.J. dostawa kruszyw do produkcji MMA
41 BOWIM S.A. dostawa blachy w arkuszach
42 Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. dostawa kruszyw do produkcji MMA
43 RUREX Sp. z o.o. dostawa wpustów do kanalizacji deszczowej
44 Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy Sp.J. dostawa kruszyw na warstwę mrozoochronną
45 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Marek Mackiewicz dostawa obrzeży betonowych i płyt ażurowych
46 „GRILTEX POLSKA” Sp. z o.o. dostawa geokompozytu do drenażu
47 PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz dostawa mieszanek betonowych
48 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „MELIOREX” Sp. z o.o. dostawa kruszywa 0-31,5 mm
49 RUREX Sp. z o.o. ( Oddział Bydgoszcz) dostawa materiałów do kanalizacji deszczowej
50 „SYSTEMY I TECHNOLOGIE” Sp. z o.o. sprzedaż prefabrykowanych desek gzymsowych
51 DAMIAN WALTER DM TECHNOLOGIE dostawa maty ( siatki) z włókna kokosowego
52 NIKO M.BOCHAŃSKI, T.CZEKAJ, J.OSTROWIECKA Sp.k. dostawa geotkaniny Timex 450/50
53 RUREX Sp. z o.o. (Oddział Bydgoszcz) dostawa wpustów
54 RUREX Sp. z o.o. (Oddział Bydgoszcz) dostawa włazów kanałowych
55 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. produkcja i dostawa MMA
56 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. dostawa kruszywa do warstwy mrozoochronnej
57 BSK RETURN S.A. sprzedaż stali zbrojeniowej oraz zbrojenia prefabrykowanego
58 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „MELIOREX” Sp. z o.o. dostawa kruszywa do drenażu francuskiego
59 BIK PROJEKT Sp. z o.o. dostawa materiału nasypowego z kopalni Mątwica
60 RUREX Sp. z o.o. dostawa wpustów do kanalizacji deszczowej
61 P.P.H.U. KAMIENIARSTWO EXPORT-IMPORT TOMASZ GROMIEC dostawa krawężników granitowych
62 GRANIT ZEN ZENON PIEKIELNY dostawa krawężników granitowych
63 NIKO M.BOCHAŃSKI, T.CZEKAJ, J.OSTROWIECKA Sp.k. dostawa prętów kompozytowych
64 NEPTUN Sp. z o.o. dostawa elementów kanalizacji deszczowej
65 KOSTRZA Sp. z o.o. sprzedaż krawężników kamiennych
66 „DWD SYSTEM” Sp. z o.o. dostawa rur DN
67 BIK-PROJEKT Sp. z o.o. dostawa materiału nasypowego
68 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. produkcja i dostawa mieszanek MMA
DALSI DOSTAWCY
1 BETONMIX Sp. z o.o. dalszy dostawca Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne INKOM Sp. z o.o.: dostawa mieszanek betonowych
PODWYKONAWCY
1 „BET-BUD TRANSPORT” Sp. z o.o. roboty drogowe ( roboty przygotowawcze, odhumusownie, roboty rozbiórkowe, wykopy, nasypy, podbudowy) na S61 w km 0+000 – 10+000
2 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AMOREK” Dariusz Siejk wykonanie rozbiórek elementów dróg, ulic i obiektów kubaturowych
3 ELEKTRO-BUD Maciej Nikodem wykonanie robót z zakresu branży elektroenergetycznej: kolizja: WN, SN, nN, wykonanie oświetlenia, wykonania zasilania, kolizja teletechniczna oraz kanał technologiczny
4 ARBOR Sp. z o.o., Sp.k. wycinka i karczowanie drzew oraz krzewów wraz z oczyszczeniem terenu po wycince oraz przygotowanie operatu brakarskiego
5 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. wykonanie bypassu w ciągu DK 61 na czas budowy obiektu WD1 oraz rond węzła Łomża Zachód
6 CONWAY STF Sp.k. wykonanie robót palowych na potrzeby posadowienia obiektu MS-19 oraz zakres wprowadzony Aneksem nr 1: wykonanie robót palowych na potrzeby posadowienia obiektów: WS-2, WSPZdz-4, MS-7, MS-11, WS-22, MS-24 i MS-2
7 „Totalbud Inwestycje” Sp. z o.o. roboty drogowe ( odhumusownie, roboty rozbiórkowe, wykopy, nasypy, podbudowy) na S61 w km 10+000 – 12+937 i DK 64
8 ELEKTRO-BUD Maciej Nikodem roboty elektryczne: wykonanie tymczasowego zasilania obiektów WD-1, WS-5, WS-6, WS-12, WS-13, WS-14, WS-15, MS-19, WS-21, WS-22, WS-24, WS-25 i waga
9 Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej-technologicznej PEPEES S.A. oraz wykonanie melioracji w sąsiedztwie obiektu MS-19
10 Przedsiębiorstwo Kolejowo-Odwodnieniowe GREK Dawid Greczek budowa kanalizacji deszczowej oraz wykonanie przepustów żelbetowych oraz HDPE
11 P.H.U.B. Piotr Pawlica roboty ziemne – wymiana gruntów
12 KRYS-INSTAL Danuta Pszczoła przebudowa urządzeń melioracji wodnych oraz obiektów gospodarki wodnej
13 CONSULTORIA Justyna Kuceł wykonanie prac brukarskich na węźle Łomża Zachód oraz obiekcie WD-1
14 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne INKOM Sp. z o.o. wykonanie kolumn betonowych
15 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. produkcja, układanie i skropienie MMA – węzeł Łomża Zachód
16 „TARCOPOL” Sp. z o.o. wykonanie nawierzchni z asfaltu lanego na obiekcie WD-1
17 IZOMOST Michał Fila wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na obiekcie WD-1
18 P.H.U.B. Piotr Pawlica wykonanie robót ziemnych na Trasie Głównej ( odhumusowanie, wykopy, wymiana gruntów, nasypy, podbudowa zasadnicza i pomocnicza)
19 Robert Laskowski – MAX-BRUK wykonanie prac brukarskich sekcja II dla drogi S61, drogi lokalne w km 10+200 – 12+937 wraz z węzłem „Łomża Północ” oraz cały zakres na DK64 w km 0+000 – 6+962
20 „DWD SYSTEM” Sp. z o.o. dostawa i montaż odwodnienia w ramach obiektu WD-1
21 GIERA ZNAKI DROGOWE Sp.j. wykonanie oznakowania pionowego ( dostawa i montaż) – węzeł Łomża Zachód
22 „BBR POLSKA Sp. z o.o.” sprężanie obiektu MS-19
23 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. wykonanie oznakowania poziomego na węźle Łomża Zachód
24 ARMORBUD Sp. z o.o. wykonanie ścieku skarpowego oraz umocnienie rowu na Sekcji I
25 STALPRODUKT S.A. dostawa i montaż barier ochronnych drogowych i mostowych
26 Usługi ogólnobudowlane Anna Łukowska wykonanie zasypek fundamentów, przyczółków i stożków na obiektach mostowych
27 INFRAPAVE Sp. z o.o. wykonanie ścieku trójkątnego i zabudowa wpustu
28 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. skropienie i oczyszczenie powierzchni bitumicznych i niebitumicznych, zabezpieczenie krawędzi asfaltem na gorąco, ułożenie pasty i/lub taśmy bitumicznej 40x10mm przy krawężnikach, ściekach betonowych, korytkach, obrzeżach
29 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. wynajem zestawu maszyn do mas bitumicznych wraz z obsługą operatorską do ułożenia nawierzchni bitumicznej Trasy Głównej
30 MALINOWSCY Sp. z o.o. wykonanie antykorozji betonu oraz ułożenie żywicy w zakresie obiektów mostowych
31 DAMIAN WALTER DP TECHNOLOGIE montaż siatki kokosowej
32 MELHARD Vasyl Melychyn wykonanie prac brukarskich na węźle Łomża Zachód ( bez materiału)
33 GRASEN Sp. z o.o. humusownie wraz z obsianiem mieszanką traw skarpy, pasa rozdziału i terenów płaskich na odcinku od km 10+000 – 12+937,09 + DK64 km 0+000 – 6+962,2 wraz z dwukrotnym koszeniem
34 PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA EKOBAU-POLSKA Sp. z o.o. humusownie wraz z obsianiem mieszanką traw skarpy, pasa rozdziału i terenów płaskich na odcinku od km 00+000 – do km 8+900 wraz z dwukrotnym koszeniem
35 BENEDYKT -1 KRZYSZTOF STRADZA wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcji stalowych obiektów MS-11 i WS-6
36 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. wynajem zestawu maszyn do mas bitumicznych wraz z obsługą operatorską do ułożenia nawierzchni bitumicznej w zakresie S61+DK64
37 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. skropienie i oczyszczenie powierzchni bitumicznych i niebitumicznych, zabezpieczenie krawędzi asfaltem na gorąco, ułożenie pasty i/lub taśmy bitumicznej przy krawężnikach, ściekach betonowych, korytkach, obrzeżach
DALSI PODWYKONAWCY
1 Pallex – Małgorzata Cumbrowska dalszy Podwykonawca CONWAY STF Sp.k.: roboty dla obiektu MS-19: podcięcie pali, rozkucie pali prefabrykowanych, odrzucenie gruzu poza obrys ław fundamentowych, wydmuchanie głowic pali
2 Tomasz Mysiński TechMont dalszy Podwykonawca STALPRODUKT S.A.: montaż barier mostowych
3 M.K. STELLA Konrad Marek dalszy Podwykonawca STALPRODUKT S.A.: montaż systemów barier ochronnych

Informacje dla wykonawców i podwykonawcówCzytaj więcej