Przejdź do treści

Umowa określa zasady dofinansowania Projektu „Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Łomża Zachód – w. Stawiski” Faza II nr FENX.04.01-IP.02-0001/241 w zakresie Fazy II w ramach FEnIKS oraz określa prawa i obowiązki Stron Umowy wynikające z realizacji Projektu.