Przejdź do treści

Zdjęcia z ziemi 27.02-05.03.2023

22 marca, 2023 S61 Fauna w km ok 8+800 S61 Nasyp w km ok 3+400 S61 Odhumusowanie w km ok 11+800 S61 Odhumusowanie w km ok 11+900 S61 Odhumusowanie w km ok 12+500 S61 Widok na obiekt MS-11 Skuwanie głowic pali prefabrykowanych w km ok 6+220 S61 Widok na obiekt MS-19 Betonowanie ławy fundamentowej podpory […]

Zdjęcia z ziemi 20.02-26.02.2023

1 marca, 2023 DD26 Nasyp w wykopie w km ok 1+100 DK61 Nasyp warstwa 2 Rondo R2 w km ok 0+520 DK61 Nasyp warstwa 2 w km ok 0+450 DK64 Nasyp w km ok 1+550 DK64 Nasyp w km ok 2+200 DK64 w km ok 4+500 DK64 w km ok 5+000 S61 Widok na obiekt […]

Zdjęcia z ziemi 13.02-19.02.2023

1 marca, 2023 S61 Betonowanie ławy fundamentu podpory P1 w km ok 8+910 S61 Nasyp w km ok 7+200 S61 Rozlewiska w dolinie Narwi w km ok 9+800 S61 Rozlewiska w dolinie Narwi w km ok 9+800 S61 Węzeł Łomża Zachód Składowanie Wyrobów budowlanych w km ok 0+900 S61 Widok na obiekt MS-11 Wykop pod […]

Zdjęcia z ziemi 06.02-12.02.2023

1 marca, 2023 S61 Zbrojenie ławy fundamentu podpory P23 w km ok 10+120 S61 Wymiana gruntu w km ok 12+380 S61 Wykonywanie wymiany gruntu w km ok 12+360 S61 Wykonywanie wymiany gruntu w km ok 12+360 S61 Wykonywanie wymiany gruntu w km ok 12+360 S61 Widok na starorzecze w km ok 9+600 S61 Widok na […]

Zdjęcia z ziemi 30.01-05.02.2023

1 marca, 2023 S61 Zagęszczanie podpudowy z kruszywa w km ok 0+500 S61 Widok na rzekę Narew w km ok 9+850 S61 Widok na rzekę Narew w km ok 9+850 S61 Widok na rzekę Narew w km ok 9+850 S61 Widok na obiekt WS-2 Wbijanie pali prefabrykowanych w km ok 1+400 S61 Widok na obiekt […]