Przejdź do treści

Zdjęcia z ziemi 22.05-28.05.2023

1 czerwca, 2023 S61 Widok na obiekt WS-14 w km ok 7+810 S61 Widok na obiekt MS-4 podpora P2 w km ok 1+940 S61 Widok na obiekt MS-7 Wbijanie pali prefabrykowanych na podporze P1 w km ok 5+655 S61 Widok na obiekt MS-7 Zbrojenie ławy fundamentowej podpory P2 w km ok 5+655 S61 Widok na […]

Zdjęcia z ziemi 15.05-21.05.2023

1 czerwca, 2023 S61 Widok na obiekt WS-21 w km ok 10+404 DK61 Próbne obciążenie obiektu WD-1 w km ok 0+350 DK61 Próbne obciążenie obiektu WD-1 w km ok 0+350 DK61 Widok na obiekt WD-1 Prace wykończeniowe w km ok 0+350 DK61 Widok na obiekt WD-1 Prace wykończeniowe w km ok 0+350 DK61 Widok na […]

Zdjęcia z ziemi 08.05-14.05.2023

1 czerwca, 2023 DD24 Droga technologiczna w śladzie DD24 w km ok 0+550 DK64 Roboty ziemne w km ok 1+500 DK64 Roboty ziemne w km ok 2+800 DK64 Roboty ziemne w km ok 4+800 DK64 Roboty Ziemne w km ok 5+100 S61 Roboty ziemne w km ok 11+400 S61 Skropienie warstwy wiążącej emulsją kationową w […]

Zdjęcia z ziemi 01.05-07.05.2023

10 maja, 2023 DK61 Roboty brukarskie w obrębie obiektu WD-1 w km ok 0+330 DK61 Rondo 1 Tymczasowa organizacja ruchu w km ok 0+220 DK61 Rondo 1 Widok w kierunku łącznicy W1CD w km ok 0+230 DK61 Rondo 1 Widok w kierunku obiektu WD-1 w km ok 0+240 DK61 Tymczasowa organizacja ruchu w km ok […]

Zdjęcia z ziemi 24.04-30.04.2023

10 maja, 2023 DK64 Widok na obiekt P-2-DK64 Dostawa przepustów skrzynkowych prefabrykowanych w km ok 2+414 S61 Dostawa przepustów skrzynkowych prefabrykowanych w km ok 10+300 S61 Podbudowa z kruszywa pomocnicza + wykonywanie kanalizacji deszczowej w km ok 0+400 S61 Wideok na obiekt MS-19 Podpory P21, P22P, P23 w km ok 10+070 S61 Widok na obiekt […]

Zdjęcia z ziemi 17.04-23.04.2023

25 kwietnia, 2023 DK61 Wykonywanie warstwy ścieralnej Rondo 1 w km ok 0+220 S61 Nasyp w km ok 3+400 S61 Warstwa ścieralna SMA w km ok 0+600 S61 Widok na obiekt MS-11 podpora P1 w km ok 6+220 S61 Widok na obiekt MS-11 podpora P2 w km ok 6+240 S61 Widok na obiekt MS-19 Filar […]

Zdjęcia z ziemi 10.04-16.04.2023

25 kwietnia, 2023 DK61 Robty ziemne w km ok 0+100 DK61 Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki asfaltowo betonowej w km ok 0+ S61 Nasyp w km ok 1+700 S61 Odhumusowywanie w km ok 6+700 S61 Węzeł Łmża Zachód Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno asfaltowej w km ok 0+040 S61 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki […]

Zdjęcia z ziemi 03.04-09.04.2023

14 kwietnia, 2023 S61 Zagęszczanie zasypki wymiany gruntu w km ok 6+100 S61 Nasyp w km ok 2+000 S61 nasyp w km ok 8+300 S61 Przygotowanie do układania warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno asfaltowej odcinek próbny w km ok 0+600 S61 Przygotowanie do wykonania odcinka przejściowego z naw. betonowej na naw. bitumiczną w km […]

Zdjęcia z ziemi 27.03-02.04.2023

5 kwietnia, 2023 S61 Widok na trasę główną w km ok 12+600 DK61 Nasyp w km ok 0+500 DK61 Rondo R1 Obrukowanie kostką granitową pierścienia ronda w km ok 0+230 DK61 Rondo R1 Pierścień ronda w km ok 0+230 DK61 Widok na obiekt WD-1 Nasyp przy przyczółku podpory P1 w km ok 0+464 S61 Nasyp […]

Zdjęcia z ziemi 20.03-26.03.2023

30 marca, 2023 DK61 Rondo R1 Roboty brukarskie w km ok 0+230 DK64 Widok w km ok 5+000 DK64 Wykonywanie wymiany gruntu w km ok 4+500 S61 Węzeł Łomża Zachód Łącznica W1CD Roboty brukarskie w km ok 0+080 S61 Widok na obiekt MS-11 Podpora P1 w km 6+220 S61 Widok na obiekt MS-19 Beton filaru […]