Przejdź do treści

Zdjęcia z ziemi 31.07-06.08.2023

8 sierpnia, 2023 S61 Wykonywanie wykopu (rozbiórka DG105681B) w km ok 5+320 S61 Zasypka przepustu HDPE w km ok 1+800 S61 Nasyp w km ok 2+300 S61 Okolice rzeki Narew w km ok 8+950 S61 Profilowanie skarp nasypu w km ok 3+800 S61 Usuwanie nielegalnego wysypiska śmieci w km ok 3+900 S61 Widok na obiekt […]

Zdjęcia z ziemi 24.07-30.07.2023

2 sierpnia, 2023 S61 Wykonywanie warstwy mrozmoochronnej w km 4+800 S61 Nasyp przeciązeniowy w km ok 1+500 S61 Nasyp w km ok 10+200 S61 Widok na nielegalne wyspisko śmieci w km ok 3+900 S61 Widok na obiekt MS-19 Deskowanie skrzydła przyczółka podpory P23 w km ok 10+115 S61 Widok na obiekt MS-19 oraz Przepust P20 […]

Zdjęcia z ziemi 17.07-23.07.2023

25 lipca, 2023 DG 105681B Zmiana organizacji ruchu DG 105681B Zmiana organizacji ruchu DG105681B Zmiana organizacji ruchu DG105681B Zmiana organizacji ruchu S61 Węzeł Łomża Nowogród Nasyp w km ok 4+100 S61 Widok na nasyp trasy głównej w km ok 12+400 S61 Widok na obiekt MS-11 w km ok 6+220 S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora […]

Zdjęcia z ziemi 10.07-16.07.2023

14 lipca, 2023 DK61 Droga Dojazdowa DD-21 w km ok 0+450 DK64 Widok na obiekt P_PZŁ-3_DK64 w km ok 4+430 S61 Nasyp w km ok 12+400 S61 Węzeł Łomża Płn łącznica W3BC Wykonywanie kolumn przemieszczeniowych w km 0+080 S61 Widok na kopalnie Kisielnica II S61 Widok na obiekt MS-19 Korpus Przyczółka P23 w km ok […]

Zdjęcia z ziemi 03.07-09.07.2023

11 lipca, 2023 DG 105681B(MS-7) Podbudowa z kruszywa w km ok 0+100 DG 105681B(MS-7) Podbudowa z kruszywa w km ok 0+600 S61 Budowa Kanalizacji Deszczowej w km ok 8+200 S61 Budowa Kanalizacji Deszczowej w km ok 8+400 S61 Nasyp w km ok 7+600 S61 Nielegalne wysypisko śmieci w km ok 3+930 S61 Widok na obiekt […]

Zdjęcia z ziemi 26.06-02.07.2023

7 lipca, 2023 Przeniesienie Dr. gmin. 105681B (MS-7) Nasyp w km ok 0+600 S61 Widok na obiekt MS-07 w km ok 5+655 S61 Widok na obiekt MS-19 Betonowanie wzmocnień filara podpory P2 w km ok 8+940 S61 Widok na obiekt MS-19 Deskowanie wzmocnień filara Podpora P19 w km ok 9+800 S61 Widok na obiekt MS-19 […]

Zdjęcia z ziemi 19.06-25.06.2023

26 czerwca, 2023 S61 Górna warstwa nasypu w km ok 8+200 S61 Nasyp w km ok 7+700 S61 Profilowanie skarpy nasypu w km ok 7+650 S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora P18 w km ok 9+600 S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora P19 zbrojenie filara P19P w km ok 9+800 S61 Widok na obiekt MS-19 […]

Zdjęcia z ziemi 12.06-18.06.2023

26 czerwca, 2023 DG 105681B (MS-7) Wykonywanie Górnej warstwy nasypu w km ok 0+150 S61 Budowa Kanalizacji deszczowej w km ok 4+500 S61 Nasyp przeciążeniowy w km ok 1+550 S61 Nasyp w km ok 1+300 S61 Węzeł Nowogród Łącznica W2CD 2 km ok 0+050 S61 Węzeł Nowogród w km ok 4+100 S61 Widok na obiekt […]

Zdjęcia z ziemi 05.06-11.06.2023

15 czerwca, 2023 DK64 Nasyp w km ok 2+000 S61 Nasyp przeciążeniowy w km ok 11+400 S61 Nasyp przeciążeniowy w km ok 11+700 S61 Węzeł Łomża Północ Łącznica W3BC w km ok 0+200 + Widok na TG S61 Węzeł Łomża Północ Łącznica W3BC w km ok 0+200 S61 Węzeł Łomża Północ Łącznica W3BC w km […]

Zdjęcia z ziemi 29.05-04.06.2023

15 czerwca, 2023 Widok na obiekt WS-5 Zbrojenie ławy fundamentowej podpory P2 w km ok 3+465 DD-26 w km ok 1+300 DK61 Widok na obiekt WD-1 Kierunek Łomża w km ok 0+360 DK61 Widok na obiekt WD-1 Kierunek Ostrołęka w km ok 0+360 DK64 Nasyp w km ok 4+500 DK64 Nasyp w km ok 4+800 […]