Przejdź do treści

Zdjęcia z ziemi 09.10-15.10.2023

17 października, 2023 S61 Wykonywanie nasypu w km ok 7+300 S61_DW645 Widok na obiekt WS-6 w km ok 4+000 S61 Podbudowa Betonowo-Asfaltowa w km ok 5+200 S61 Podbudowa Zasadnicza z mieszanki niezwiązanej w km ok 6+000 S61 Profilowanie Skarp Nasypu w km ok 3+300 S61 Umacnianie skarp nasypu po przez humusowanie Węzeł Łomża Nowogród w […]

Zdjęcia z ziemi 02.10-08.10.2023

10 października, 2023 DK64 Widok na obiekt P2_DK64 Płyta fundamentowa pod przepust w km ok 2+410 DK64 Widok na obiekt WD 2a_DK64 Zbrojenie ławy fundamentowej podpory P1 w km ok 2+544 DK64 Widok na wykop w km 4+100 S61 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej w km ok 6+100 S61 Przebudowa kolizji energetycznej WN 110kV Linia […]

Zdjęcia z ziemi 25.09-01.10.2023

4 października, 2023 S61 Nasyp w km ok 3+300 S61 Węzeł Nowogród Łącznica W2CD Wykonywanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego w km ok 0+050 S61 Widok na obiekt MS-19 Płyta ustroju nośnego w km ok 9+050 S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora P18 Roboty przygotowywawcze do wykonywania ustroju nośnego technologią wózkową w km ok 9+650 […]

Zdjęcia z ziemi 18.09-24.09.2023

25 września, 2023 DK64 Droga Dojazdowa DD24 w km ok 0+600 DK64 Widok na obiekt P_PZŁ-3_DK64 ława fundamentowa pod przepust do celów ekolicznych w km ok 4+430 DK64 Wykonywanie nasypu gruntem spoistym ulepszonego spoiwem w km ok 5+800 DK64 Wykonywanie wykopu w km ok 3+800 DK64 Wykonywanie wykopu w km ok 3+900 S61 – DP1904B […]

Zdjęcia z ziemi 11.09-17.09.2023

20 września, 2023 S61 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego Jezdnia Prawa i Lewa w km ok 1+200 S61 Widok na obiekt MS-7 Montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego w km ok 5+655 S61 Widok na obiekt MS-7 Montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego w km ok 5+655 S61 Widok na obiekt MS-11 Zbrojenie korpusu przyczółka i ścian […]

Zdjęcia z ziemi 04.09-10.09.2023

18 września, 2023 S61 Zjazd na Węzeł Łomża Zachód w km ok 0+450 S61 Na wysokości Węzeł Nowogród Podbudowa Zasadnicza z mieszanki niezwiązanej w km ok 4+000 S61 Wido na obiekt MS-19 Wykonywanie nasuwania modułu ustroju nośnego w km ok 8+950 S61 Widok na budowę w km ok 3+200 S61 Widok na obiekt MS-19 Dziób […]

Zdjęcia z ziemi 28.08-03.09.2023

7 września, 2023 S61 Widok na obiekt WS-21 Zasypki przyczółków w km ok 10+400 S61 Widok na obiekt WS-24 Przyczółek podpory P1 w km ok 12+030 S61 Widok na obiekt WS-PZDsz-25 w km ok 12+500 S61 Wykonywanie Podbudowy zasadniczej w km ok 10+800 S61 Wykonywanie Podbudowy zasadniczej z Betonu Asfaltowego w km ok 0+700 S61 […]

Zdjęcia z ziemi 21.08-27.08.2023

29 sierpnia, 2023 DK64 Widok na przepust co celów ekologicznych P-PZŁ-3-DK64 w km ok 4+430 S61 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej w km ok 1+200 S61 Usuwanie nielegalnego wysypiska śmieci w km ok 7+350 S61 Węzeł Łomża Nowogród łącznica W2CD Wykonywanie nasypu w km ok 0+100 S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora P20, P21, P22, […]

Zdjęcia z ziemi 14.08-20.08.2023

24 sierpnia, 2023 S61 MS-19 Widok na obiekt MS-19 Podpora P19 w km ok 9+800 S61 Widok na obiekt MS-19 Nasyp przed podporą P1 w km ok 8+900 S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora P1, P2, P3 Wykonywanie ustroju nośnego w km ok 8+950 S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora P1, P2, P3 Wykonywanie ustroju […]

Zdjęcia z ziemi 07.08-13.08.2023

17 sierpnia, 2023 S61 Widok na obiekt WS-25 Wykonywanie kolumn przemieszczeniowych w km ok 12+500 S61 Widok na obiekt WS-25 Wykonywanie kolumn przemieszczeniowych w km ok 12+500 S61 Nasyp przed obiektem MS-19 w km ok 8+900 S61 Usunięcie Nielegalnego wysypiska śmieci w km ok 3+900 S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora P1 i P2 w […]