Przejdź do treści

Zdjęcia z ziemi 04.12-10.12.2023

13 grudnia, 2023 S61 Widok na rzekę Narew w km ok 9+850 DK64 Starodroże Roboty ziemne w km ok 0+200 DK64 Widok na obiekt WD-1DK64 Przygotowywanie ławy fundamentowej do betonowania w km ok 1+350 DK64 Widok na obiekt WD-2aDK64 w km ok 2+545 S61 Wezeł Łomża Północ Widok na obiekt WD-22 w km ok 10+975 […]

Zdjęcia z ziemi 27.11-03.12.2023

8 grudnia, 2023 S61 Roboty ziemne w km ok 2+050 S61 Roboty związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej w km ok 8+700 S61 Widok na obiekt MS-7 w km ok 5+655 S61 Widok na obiekt MS-11 w km ok 6+220 S61 Widok na obiekt MS-19 Betonowanie modułu ustroju nośnego w tzw. cieplakach Podpora P18 w km […]

Zdjęcia z ziemi 20.11-26.11.2023

30 listopada, 2023 Przełożenie drogi gminnej DG 105681B (MS-7) w km ok 0+700 S61 Montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego obiektu WS-6 w km ok 4+100 S61 Budowa Kanlizacji deszczowej w km ok 11+500 S61 Nasyp przed obiektem MS-19 w km ok 8+800 S61 Roboty ziemne na węźle Nowogród w km ok 4+100 S61 Widok na […]

Zdjęcia z ziemi 13.11-19.11.2023

19 listopada, 2023 S61 Przebudowa Sieci WN 110kV Linia Ostrołęka Lomża w km ok 0+800 S61 Węzeł Łomża Zachód Widok na obiekt WD-1 w km ok 0+464 S61 Węzeł Nowogród – Rondo DW645 Oczyszczanie nawierzchni S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora P16 w km ok 9+550 S61 Widok na obiekt MS-19 Wykonywanie ustroju nośnego metodą […]

Zdjęcia z ziemi 06.11-12.11.2023

19 listopada, 2023 S61 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego w km ok 3+300 S61 Profilowanie rowu melioracyjnego w km ok 2+700 S61 Widok na obiekt MS_PZDdz-4 Zbrojenie i deskowanie ścian bocznych przyczółka Podpory P1 w km ok 1+935 S61 Widok na obiekt MS_PZDdz-4 w km ok 1+940 S61 Widok na obiekt MS-7 Zasypka przyczółka podpory […]

Zdjęcia z ziemi 30.10-05.11.2023

4 listopada, 2023 S61_DP1904B Widok na obiekt WS-21 w km ok 10+400 DK64 Nasyp przeciążeniowy konsolidacja w km ok 1+980 DK64 Odhumusowanie w km ok 0+300 DK64 Widok na obiekt P_PZŁ-3_DK64 Przepust do celów ekologicznych iloacja i zasypka przepustu w km ok 4+430 DK64 Widok na obiekt P-2_DK64 izolacja i zasypka Przepustu w km ok […]

Zdjęcia z ziemi 23.10-29.10.2023

4 listopada, 2023 DK64 Nasyp ulepszony spoiwem w km ok 5+850 DK64 Warstwa mrozoochronna w km ok 4+200 DK64 Widok na obiekt WD-4_DK64 Wykop pod ławę fundamentową w km ok 4+600 DK64 Wykop w km ok 5+450 DK64_DK61 Rondo 5 Wykonywanie Bypassu w km ok 3+100 S61 Profilowanie skarp nasypu w km ok 10+200 S61 […]

Zdjęcia z ziemi 16.10-22.10.2023

24 października, 2023 S61 Wykonywanie Podbudowy Zasadniczej z betonu asfaltowego w km ok 12+900 DK64 Zdjęcie warstwy humusu pod bypass na drodze DW688 w km ok 5+350 DK64 Widok na obiekt WD-2a_DK64 Deskowanie ławy fundamentowej Podpory P2 w km ok 2+550 S61 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego w km ok 3+700 S61 Umacnianie skarp nasypu […]

Zdjęcia z ziemi 09.10-15.10.2023

17 października, 2023 S61 Wykonywanie nasypu w km ok 7+300 S61_DW645 Widok na obiekt WS-6 w km ok 4+000 S61 Podbudowa Betonowo-Asfaltowa w km ok 5+200 S61 Podbudowa Zasadnicza z mieszanki niezwiązanej w km ok 6+000 S61 Profilowanie Skarp Nasypu w km ok 3+300 S61 Umacnianie skarp nasypu po przez humusowanie Węzeł Łomża Nowogród w […]

Zdjęcia z ziemi 02.10-08.10.2023

10 października, 2023 DK64 Widok na obiekt P2_DK64 Płyta fundamentowa pod przepust w km ok 2+410 DK64 Widok na obiekt WD 2a_DK64 Zbrojenie ławy fundamentowej podpory P1 w km ok 2+544 DK64 Widok na wykop w km 4+100 S61 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej w km ok 6+100 S61 Przebudowa kolizji energetycznej WN 110kV Linia […]