Przejdź do treści

Zdjęcia z ziemi 25.03-31.03.2024

4 kwietnia, 2024 S61 Obiekt WS-06 – wykonywanie metalizacji na konstrukcji stalowej S61 Obiekt WD-22 S61 Obiekt WD-22 – betonowanie kap chodnikowych S61 Obiekt WD-22 – betonowanie kap chodnikowych S61 Obiekt MS19 jezdnia lewa_zbrojenie płyty górnej przęsła P22-P23 S61 Obiekt MS19 jezdnia lewa_deskowanie i zbrojenie płyty górnej przęsłą P… S61 Obiekt MS19 jezdnia lewa deskowanie […]

Zdjęcia z ziemi 18.03-24.03.2024

29 marca, 2024 S61 Obiekt WS-PZDsz-25 – zasypka przyczółka P1 S61 Obiekt WS-06 – betonowanie ścianki zaplecznej P1 jezdnia Prawa S61 Obiekt WD-22 – betonowanie kap chodnikowych S61 Obiekt WD-22 – betonowanie kap chodnikowych S61 Obiekt WD-01 DK6 – zbrojenie skrzydła 1P S61 Obiekt WD-01 DK6 – betonowanie skrzydła 1P S61 Obiekt MS-PZDdz-4 wykonywanie zasypki […]

Zdjęcia z ziemi 11.03-17.03.2024

20 marca, 2024 S61 Widok na Obiekt WS-2 S61 Układanie maty kokosowej do wzmocnienia skarp nasypu S61 TG w km 6+900 S61 TG na styku odcinków S61 ObiektWD1-DK64 betonowanie skrzydła 1L S61 Obiekt WS-25 warstwa odcinająca za przyczółkiem P2 S61 Obiekt WS-15 DP 1904 B w km 8+334 S61 Obiekt WS-12 w km 6+794 S61 […]

Zdjęcia z ziemi 04.03-10.03.2024

12 marca, 2024 WS-24 – Plyta prejściowa w osi 1 S62 Obiekt WS-24 płyty przejściowe w osi 2-1 S61 Zbrojenie etapu II (płyta górna) segmentu nasuwowego nr 28 na n… S61 Zbrojenie etapu I (płyta dolna) segmentu nasuwowego nr 28 na ni… S61 wykonanie GWN w km 2+800 S61 Widok na obiekt WS- 6 S61 […]

Zdjęcia z ziemi 26.02-03.03.2024

4 marca, 2024 S61 zbrojenie I etapu (płyta dolna i środniki) segmentu nasuwowego na MS-19 S61 Zbrojenie etapu I (płyta dolna) segmentu nasuwowego nr 28 na MS-19 S61 Widokna obiekt WS-2 zasypka podpora P2 S61 Widok na WS-6 śrutowanie płyty górnej S61 Widok na obiekt WS-21 S61 Widok na obiekt WD-22 S61 Widok na obiekt […]

Zdjęcia z ziemi 19.02-25.02.2024

28 lutego, 2024 S61 Zaplecze budowy przy obiekcie MS-19 S61 Widok na obiekty WS-21- MS-19 S61 Widok na obiekt WS-24 w km 12+000 S61 Widok na obiekt WS-12 w km 6+794 S61 Widok na obiekt WD-22 w km 10+974 S61 Widok na obiekt WD-22 i MS 19 w km 11+710 S61 Widok na obiekt WD […]

Zdjęcia z ziemi 12.02-18.02.2024

27 lutego, 2024 S61 Widok z boku na nitkę lewą w części nasuwowej_MS-19 S61 Widok na rozlewisko rzeki Narew S61 Widok na obiekt WS-21 w km 10+404 S61 Widok na obiekt WS12 w km 6+794 S61 Widok na obiekt WD-22 w km 10+974 S61 Widok na Obiekt MS-19 S61 Widok na obiekt MS-19 w km […]

Zdjęcia z ziemi 01.02-11.02.2024

13 lutego, 2024 S61 Widok na Węzeł Nowogód S61 Widok na obiekt WS6 w km 3+983 S61 Widok na obiekt WS6 w km 3+983 -2 S61 Widok na obiekt WS6 w km 3+983 – 3 S61 Widok na obiekt WS6 w km 3+983 – 1 S61 Widok na obiekt MS-19 w km 8+909 S61 Widok […]

Zdjęcia z ziemi 22.01-31.01.2024

13 lutego, 2024 S61 Zasypki obiekt WS-6 w km 3+983 S61 Widok na obiekt WS-PZDsz-25 w km 12+489 S61 Widok na obiekt WS-21 w km 10+404 S61 Widok na obiekt WS-13 w k 7+562 S61 Widok na obiekt WS-12 w km 6+794 S61 Widok na obiekt WS-6 w km 3+983 S61 Widok na obiekt WS-5 […]

Zdjęcia z ziemi 08.01-14.01.2024

17 stycznia, 2024 S61 Widok na obiekt WS-2 w km ok 1+410 S61 Widok na obiekt WS-6 Spawanie konstrukcji w km ok 4+000 S61 Widok na obiekt WS-12 w km ok 6+800 S61 Widok na obiekt WS-5 w km ok 3+465 S61 Widok na obiekt WS-14 w km ok 7+810 S61 Widok na obiekt WS-25 […]