Przejdź do treści

Zdjęcia z powietrza – Grudzień 2023

1.KM 0+000 2.KM 0+500 3.KM 0+500 4.KM 1+000 5.KM 1+500 6.KM 1+500 7.KM 2+000 8.KM 2+000 9.KM 2+500 10.KM 3+000 11.KM 3+500 12.KM 3+500 13.KM 4+000 14.KM 4+000 15.KM 4+500 16.KM 5+000 18.KM 6+000 19.KM 6+000 20.KM 6+500 21.KM 6+500 22.KM 7+000 23.KM 7+000 24.KM 7+500 25.KM 7+500 26.KM 8+000 27.KM 8+000 28.KM 8+500 29.KM […]

Zdjęcia z ziemi 11.12-17.12.2023

22 grudnia, 2023 S61 Zasypka przyczółka obiektu WS-12 Popora P2 w km ok 6+800 S61 Widok na Trasę główną warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu asfaltowego w km ok 6+900 S61 Widok na obiekt WS-PZDdz-4 w km ok 1+940 S61 Widok na obiekt WS-13 oraz DP1904B Roboty ziemne, porządkowe oraz naprawa nawierzchni w km ok 7+560 […]

Zdjęcia z ziemi 04.12-10.12.2023

13 grudnia, 2023 S61 Widok na rzekę Narew w km ok 9+850 DK64 Starodroże Roboty ziemne w km ok 0+200 DK64 Widok na obiekt WD-1DK64 Przygotowywanie ławy fundamentowej do betonowania w km ok 1+350 DK64 Widok na obiekt WD-2aDK64 w km ok 2+545 S61 Wezeł Łomża Północ Widok na obiekt WD-22 w km ok 10+975 […]

Zdjęcia z ziemi 27.11-03.12.2023

8 grudnia, 2023 S61 Roboty ziemne w km ok 2+050 S61 Roboty związane z wykonywaniem kanalizacji deszczowej w km ok 8+700 S61 Widok na obiekt MS-7 w km ok 5+655 S61 Widok na obiekt MS-11 w km ok 6+220 S61 Widok na obiekt MS-19 Betonowanie modułu ustroju nośnego w tzw. cieplakach Podpora P18 w km […]

Zdjęcia z ziemi 20.11-26.11.2023

30 listopada, 2023 Przełożenie drogi gminnej DG 105681B (MS-7) w km ok 0+700 S61 Montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego obiektu WS-6 w km ok 4+100 S61 Budowa Kanlizacji deszczowej w km ok 11+500 S61 Nasyp przed obiektem MS-19 w km ok 8+800 S61 Roboty ziemne na węźle Nowogród w km ok 4+100 S61 Widok na […]