Przejdź do treści

Zdjęcia z ziemi 01.01-07.01.2024

8 stycznia, 2024 S61 Widok na obiekt WS-24 w km ok 12+034 S61 Widok na obiekt WS_PZDsz-25 w km ok 12+500 S61 Widok na obiekt WD-22 w km ok 11+000 S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora P23 w km ok 10+100 S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora P20-P23 w km ok 10+000 S61 Widok na […]

Zdjęcia z ziemi 18.12-31.12.2023

5 stycznia, 2024 S61_DP1904B Widok na obiekt WS-13 w km ok 7+560 S61 Wykonywanie nasypu w miejscu nielegalnego wysypiska śmieci w km ok 3+950 S61 Widok na obiekt WS-5 w km ok 3+465 S61 Widok na obiekt WS-2 w km ok 1+410 S61 Widok na obiekt WS-2 Przyczółek P2 Wzmocnienie podłoża materacem w km ok […]

Zdjęcia z powietrza – Grudzień 2023

1.KM 0+000 2.KM 0+500 3.KM 0+500 4.KM 1+000 5.KM 1+500 6.KM 1+500 7.KM 2+000 8.KM 2+000 9.KM 2+500 10.KM 3+000 11.KM 3+500 12.KM 3+500 13.KM 4+000 14.KM 4+000 15.KM 4+500 16.KM 5+000 18.KM 6+000 19.KM 6+000 20.KM 6+500 21.KM 6+500 22.KM 7+000 23.KM 7+000 24.KM 7+500 25.KM 7+500 26.KM 8+000 27.KM 8+000 28.KM 8+500 29.KM […]

Zdjęcia z ziemi 11.12-17.12.2023

22 grudnia, 2023 S61 Zasypka przyczółka obiektu WS-12 Popora P2 w km ok 6+800 S61 Widok na Trasę główną warstwa podbudowy zasadnicznej z betonu asfaltowego w km ok 6+900 S61 Widok na obiekt WS-PZDdz-4 w km ok 1+940 S61 Widok na obiekt WS-13 oraz DP1904B Roboty ziemne, porządkowe oraz naprawa nawierzchni w km ok 7+560 […]

Zdjęcia z ziemi 04.12-10.12.2023

13 grudnia, 2023 S61 Widok na rzekę Narew w km ok 9+850 DK64 Starodroże Roboty ziemne w km ok 0+200 DK64 Widok na obiekt WD-1DK64 Przygotowywanie ławy fundamentowej do betonowania w km ok 1+350 DK64 Widok na obiekt WD-2aDK64 w km ok 2+545 S61 Wezeł Łomża Północ Widok na obiekt WD-22 w km ok 10+975 […]