Przejdź do treści

Zdjęcia z powietrza – Marzec 2024

21 maja, 2024 1.KM 0+000 2.KM 0+500 3.KM 0+500 4.KM 1+000 5.KM 1+500 6.KM 1+500 7.KM 2+000 8.KM 2+000 9.KM 2+500 10.KM 3+000 11.KM 3+500 12.KM 3+500 13.KM 4+000 14.KM 4+000 15.KM 4+500 16.KM 5+000 18.KM 6+000 19.KM 6+000 20.KM 6+500 21.KM 6+500 22.KM 7+000 23.KM 7+000 24.KM 7+500 25.KM 7+500 26.KM 8+000 27.KM 8+000 […]

Zdjęcia z ziemi 18.03-24.03.2024

29 marca, 2024 S61 Obiekt WS-PZDsz-25 – zasypka przyczółka P1 S61 Obiekt WS-06 – betonowanie ścianki zaplecznej P1 jezdnia Prawa S61 Obiekt WD-22 – betonowanie kap chodnikowych S61 Obiekt WD-22 – betonowanie kap chodnikowych S61 Obiekt WD-01 DK6 – zbrojenie skrzydła 1P S61 Obiekt WD-01 DK6 – betonowanie skrzydła 1P S61 Obiekt MS-PZDdz-4 wykonywanie zasypki […]

Zdjęcia z ziemi 11.03-17.03.2024

20 marca, 2024 S61 Widok na Obiekt WS-2 S61 Układanie maty kokosowej do wzmocnienia skarp nasypu S61 TG w km 6+900 S61 TG na styku odcinków S61 ObiektWD1-DK64 betonowanie skrzydła 1L S61 Obiekt WS-25 warstwa odcinająca za przyczółkiem P2 S61 Obiekt WS-15 DP 1904 B w km 8+334 S61 Obiekt WS-12 w km 6+794 S61 […]

Zdjęcia z ziemi 04.03-10.03.2024

12 marca, 2024 WS-24 – Plyta prejściowa w osi 1 S62 Obiekt WS-24 płyty przejściowe w osi 2-1 S61 Zbrojenie etapu II (płyta górna) segmentu nasuwowego nr 28 na n… S61 Zbrojenie etapu I (płyta dolna) segmentu nasuwowego nr 28 na ni… S61 wykonanie GWN w km 2+800 S61 Widok na obiekt WS- 6 S61 […]

Zdjęcia z ziemi 26.02-03.03.2024

4 marca, 2024 S61 zbrojenie I etapu (płyta dolna i środniki) segmentu nasuwowego na MS-19 S61 Zbrojenie etapu I (płyta dolna) segmentu nasuwowego nr 28 na MS-19 S61 Widokna obiekt WS-2 zasypka podpora P2 S61 Widok na WS-6 śrutowanie płyty górnej S61 Widok na obiekt WS-21 S61 Widok na obiekt WD-22 S61 Widok na obiekt […]