Przejdź do treści

Zdjęcia z powietrza – Kwiecień 2024

21 maja, 2024 1.KM 0+000 2.KM 0+500 3.KM 0+500 4.KM 1+000 5.KM 1+500 6.KM 1+500 7.KM 2+000 8.KM 2+000 9.KM 2+500 10.KM 3+000 11.KM 3+500 12.KM 3+500 13.KM 4+000 14.KM 4+000 15.KM 4+500 16.KM 5+000 18.KM 6+000 19.KM 6+000 20.KM 6+500 21.KM 6+500 22.KM 7+000 23.KM 7+000 24.KM 7+500 25.KM 7+500 26.KM 8+000 27.KM 8+000 […]

Zdjęcia z ziemi 15.04-21.04.2024

21 maja, 2024 S61 Wykonanie zasypki przy obiekcie MS-11 S61 Wykonanie zasypki na obiekcie MS-7 S61 wykonanie scieku liniowego km 6+100 S61 WS-24 wykonanie zasypek S61 Widok z Obiektu WD-22 na Obiekt MS-19 S61 TG jezdnia prawa km 8+500 S61 Skarpa prawa – wzrost traw na matach kokosowych w km 8+400 S61 Obiekt WS-25 – […]

Zdjęcia z ziemi 08.04-14.04.2024

23 kwietnia, 2024 S61 zagęszczanie drenażu w pasie rozdziału w km 8+600 S61 Budowa cieku liniowego JL km 11+100 S61 Budowa cieku liniowego JL km 11+100 S61 Izolacja na obiekcie MS-11 S61 MS-07 – izolacja gruba pod kapami chodnikowymi i ustawianie krawężników S61 Obiekt MS-11 – montarz dylatacji S61 Obiekt MS-19 – betonowanie nawisu nad […]

Zdjęcia z ziemi 01.04-07.04.2024

23 kwietnia, 2024 S61 koniec budowanego odcinka drogi S61 Budowa kanalizacji deszczowej km 11+440 S61 Obiekt MS-19 – betonowanie płyty górnej segmentu nasówowego nr 32B strona lewa S61 Obiekt MS-19 – betonowanie płyty górnej segmentu nasówowego nr 32B strona lewa S61 Obiekt MS-19_nitka lewa_betonowanie segmentów na przęśle między podporą nr 18 i… S61 Obiekt MS-19_nitka […]

Zdjęcia z ziemi 25.03-31.03.2024

4 kwietnia, 2024 S61 Obiekt WS-06 – wykonywanie metalizacji na konstrukcji stalowej S61 Obiekt WD-22 S61 Obiekt WD-22 – betonowanie kap chodnikowych S61 Obiekt WD-22 – betonowanie kap chodnikowych S61 Obiekt MS19 jezdnia lewa_zbrojenie płyty górnej przęsła P22-P23 S61 Obiekt MS19 jezdnia lewa_deskowanie i zbrojenie płyty górnej przęsłą P… S61 Obiekt MS19 jezdnia lewa deskowanie […]