Przejdź do treści

Zdjęcia z powietrza – Luty 2023

7 maja, 2023 1.KM 0+000 2.KM 0+500 3.KM 0+500 4.KM 1+000 5.KM 1+500 6.KM 1+500 7.KM 2+000 8.KM 2+500 9.KM 3+000 10.KM 3+500 11.KM 4+000 12.KM 4+500 13.KM 5+000 14.KM 5+500 15.KM 6+000 16.KM 6+500 17.KM 7+500 18.KM 8+000 19.KM 8+500 20.KM 8+500 21.KM 9+000 22.KM 9+250 23.KM 9+500 24.KM 9+500 25.KM 10+000 26.KM 10+250 […]

Zdjęcia z ziemi 20.02-26.02.2023

1 marca, 2023 DD26 Nasyp w wykopie w km ok 1+100 DK61 Nasyp warstwa 2 Rondo R2 w km ok 0+520 DK61 Nasyp warstwa 2 w km ok 0+450 DK64 Nasyp w km ok 1+550 DK64 Nasyp w km ok 2+200 DK64 w km ok 4+500 DK64 w km ok 5+000 S61 Widok na obiekt […]

Zdjęcia z ziemi 13.02-19.02.2023

1 marca, 2023 S61 Betonowanie ławy fundamentu podpory P1 w km ok 8+910 S61 Nasyp w km ok 7+200 S61 Rozlewiska w dolinie Narwi w km ok 9+800 S61 Rozlewiska w dolinie Narwi w km ok 9+800 S61 Węzeł Łomża Zachód Składowanie Wyrobów budowlanych w km ok 0+900 S61 Widok na obiekt MS-11 Wykop pod […]

Zdjęcia z ziemi 06.02-12.02.2023

1 marca, 2023 S61 Zbrojenie ławy fundamentu podpory P23 w km ok 10+120 S61 Wymiana gruntu w km ok 12+380 S61 Wykonywanie wymiany gruntu w km ok 12+360 S61 Wykonywanie wymiany gruntu w km ok 12+360 S61 Wykonywanie wymiany gruntu w km ok 12+360 S61 Widok na starorzecze w km ok 9+600 S61 Widok na […]

Zdjęcia z ziemi 30.01-05.02.2023

1 marca, 2023 S61 Zagęszczanie podpudowy z kruszywa w km ok 0+500 S61 Widok na rzekę Narew w km ok 9+850 S61 Widok na rzekę Narew w km ok 9+850 S61 Widok na rzekę Narew w km ok 9+850 S61 Widok na obiekt WS-2 Wbijanie pali prefabrykowanych w km ok 1+400 S61 Widok na obiekt […]