Przejdź do treści

Zdjęcia z ziemi 30.01-05.02.2023

1 marca, 2023 S61 Zagęszczanie podpudowy z kruszywa w km ok 0+500 S61 Widok na rzekę Narew w km ok 9+850 S61 Widok na rzekę Narew w km ok 9+850 S61 Widok na rzekę Narew w km ok 9+850 S61 Widok na obiekt WS-2 Wbijanie pali prefabrykowanych w km ok 1+400 S61 Widok na obiekt […]

Zdjęcia z powietrza – Styczeń 2023

7 maja, 2023 1.KM 0+000 2.KM 0+500 3.KM 0+500 4.KM 1+000 5.KM 1+500 6.KM 1+500 7.KM 2+000 8.KM 2+500 9.KM 3+000 10.KM 3+500 11.KM 4+000 12.KM 4+500 13.KM 5+000 14.KM 5+500 15.KM 6+000 16.KM 6+500 17.KM 7+000 18.KM 7+500 19.KM 8+000 20.KM 8+500 21.KM 9+000 22.KM 9+250 23.KM 9+500 24.KM 9+500 25.KM 10+000 26.KM 10+000 […]