Przejdź do treści

Zdjęcia z ziemi 17.04-23.04.2023

25 kwietnia, 2023 DK61 Wykonywanie warstwy ścieralnej Rondo 1 w km ok 0+220 S61 Nasyp w km ok 3+400 S61 Warstwa ścieralna SMA w km ok 0+600 S61 Widok na obiekt MS-11 podpora P1 w km ok 6+220 S61 Widok na obiekt MS-11 podpora P2 w km ok 6+240 S61 Widok na obiekt MS-19 Filar […]

Zdjęcia z ziemi 10.04-16.04.2023

25 kwietnia, 2023 DK61 Robty ziemne w km ok 0+100 DK61 Skropienie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki asfaltowo betonowej w km ok 0+ S61 Nasyp w km ok 1+700 S61 Odhumusowywanie w km ok 6+700 S61 Węzeł Łmża Zachód Podbudowa zasadnicza z mieszanki mineralno asfaltowej w km ok 0+040 S61 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki […]

Zdjęcia z powietrza – Marzec 2023

7 maja, 2023 1.KM 0+000 2.KM 0+500 3.KM 0+500 4.KM 1+000 5.KM 1+500 6.KM 1+500 7.KM 2+000 8.KM 2+500 9.KM 3+000 10.KM 3+500 11.KM 4+000 12.KM 4+500 13.KM 5+000 14.KM 5+500 15.KM 6+000 16.KM 6+000 17.KM 6+500 18.KM 6+500 19.KM 7+000 20.KM 7+500 21.KM 7+500 22.KM 8+000 23.KM 8+000 24.KM 8+500 25.KM 8+500 26.KM 9+000 […]

Zdjęcia z ziemi 03.04-09.04.2023

14 kwietnia, 2023 S61 Zagęszczanie zasypki wymiany gruntu w km ok 6+100 S61 Nasyp w km ok 2+000 S61 nasyp w km ok 8+300 S61 Przygotowanie do układania warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno asfaltowej odcinek próbny w km ok 0+600 S61 Przygotowanie do wykonania odcinka przejściowego z naw. betonowej na naw. bitumiczną w km […]