Przejdź do treści

Zdjęcia z ziemi 22.05-28.05.2023

1 czerwca, 2023 S61 Widok na obiekt WS-14 w km ok 7+810 S61 Widok na obiekt MS-4 podpora P2 w km ok 1+940 S61 Widok na obiekt MS-7 Wbijanie pali prefabrykowanych na podporze P1 w km ok 5+655 S61 Widok na obiekt MS-7 Zbrojenie ławy fundamentowej podpory P2 w km ok 5+655 S61 Widok na […]

Zdjęcia z ziemi 15.05-21.05.2023

1 czerwca, 2023 S61 Widok na obiekt WS-21 w km ok 10+404 DK61 Próbne obciążenie obiektu WD-1 w km ok 0+350 DK61 Próbne obciążenie obiektu WD-1 w km ok 0+350 DK61 Widok na obiekt WD-1 Prace wykończeniowe w km ok 0+350 DK61 Widok na obiekt WD-1 Prace wykończeniowe w km ok 0+350 DK61 Widok na […]

Zdjęcia z ziemi 08.05-14.05.2023

1 czerwca, 2023 DD24 Droga technologiczna w śladzie DD24 w km ok 0+550 DK64 Roboty ziemne w km ok 1+500 DK64 Roboty ziemne w km ok 2+800 DK64 Roboty ziemne w km ok 4+800 DK64 Roboty Ziemne w km ok 5+100 S61 Roboty ziemne w km ok 11+400 S61 Skropienie warstwy wiążącej emulsją kationową w […]

Zdjęcia z ziemi 01.05-07.05.2023

10 maja, 2023 DK61 Roboty brukarskie w obrębie obiektu WD-1 w km ok 0+330 DK61 Rondo 1 Tymczasowa organizacja ruchu w km ok 0+220 DK61 Rondo 1 Widok w kierunku łącznicy W1CD w km ok 0+230 DK61 Rondo 1 Widok w kierunku obiektu WD-1 w km ok 0+240 DK61 Tymczasowa organizacja ruchu w km ok […]

Zdjęcia z ziemi 24.04-30.04.2023

10 maja, 2023 DK64 Widok na obiekt P-2-DK64 Dostawa przepustów skrzynkowych prefabrykowanych w km ok 2+414 S61 Dostawa przepustów skrzynkowych prefabrykowanych w km ok 10+300 S61 Podbudowa z kruszywa pomocnicza + wykonywanie kanalizacji deszczowej w km ok 0+400 S61 Wideok na obiekt MS-19 Podpory P21, P22P, P23 w km ok 10+070 S61 Widok na obiekt […]

Zdjęcia z powietrza – Kwiecień 2023

7 maja, 2023 1.KM 0+000 2.KM 0+500 3.KM 0+500 4.KM 1+000 5.KM 1+500 6.KM 1+500 7.KM 2+000 8.KM 2+000 9.KM 2+500 10.KM 3+000 11.KM 3+500 12.KM 3+500 13.KM 4+000 14.KM 4+500 15.KM 5+500 16.KM 6+000 17.KM 6+000 18.KM 6+500 19.KM 6+500 20.KM 7+000 21.KM 7+500 22.KM 7+500 23.KM 8+000 24.KM 8+000 25.KM 8+500 26.KM 9+000 […]