Przejdź do treści

Zdjęcia z ziemi 26.06-02.07.2023

7 lipca, 2023 Przeniesienie Dr. gmin. 105681B (MS-7) Nasyp w km ok 0+600 S61 Widok na obiekt MS-07 w km ok 5+655 S61 Widok na obiekt MS-19 Betonowanie wzmocnień filara podpory P2 w km ok 8+940 S61 Widok na obiekt MS-19 Deskowanie wzmocnień filara Podpora P19 w km ok 9+800 S61 Widok na obiekt MS-19 […]

Zdjęcia z powietrza – Czerwiec 2023

3 lipca, 2023 1.KM 0+000 2.KM 0+500 3.KM 0+500 4.KM 1+000 5.KM 1+500 6.KM 1+500 7.KM 2+000 8.KM 2+000 9.KM 2+500 10.KM 3+000 11.KM 3+500 12.KM 3+500 13.KM 4+000 14.KM 4+500 15.KM 5+500 16.KM 6+000 17.KM 6+000 18.KM 6+500 19.KM 6+500 20.KM 7+000 21.KM 7+500 22.KM 7+500 23.KM 8+000 24.KM 8+000 25.KM 8+500 26.KM 8+500 […]

Zdjęcia z ziemi 19.06-25.06.2023

26 czerwca, 2023 S61 Górna warstwa nasypu w km ok 8+200 S61 Nasyp w km ok 7+700 S61 Profilowanie skarpy nasypu w km ok 7+650 S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora P18 w km ok 9+600 S61 Widok na obiekt MS-19 Podpora P19 zbrojenie filara P19P w km ok 9+800 S61 Widok na obiekt MS-19 […]

Zdjęcia z ziemi 12.06-18.06.2023

26 czerwca, 2023 DG 105681B (MS-7) Wykonywanie Górnej warstwy nasypu w km ok 0+150 S61 Budowa Kanalizacji deszczowej w km ok 4+500 S61 Nasyp przeciążeniowy w km ok 1+550 S61 Nasyp w km ok 1+300 S61 Węzeł Nowogród Łącznica W2CD 2 km ok 0+050 S61 Węzeł Nowogród w km ok 4+100 S61 Widok na obiekt […]

Zdjęcia z ziemi 05.06-11.06.2023

15 czerwca, 2023 DK64 Nasyp w km ok 2+000 S61 Nasyp przeciążeniowy w km ok 11+400 S61 Nasyp przeciążeniowy w km ok 11+700 S61 Węzeł Łomża Północ Łącznica W3BC w km ok 0+200 + Widok na TG S61 Węzeł Łomża Północ Łącznica W3BC w km ok 0+200 S61 Węzeł Łomża Północ Łącznica W3BC w km […]