Przejdź do treści
[mst-sidemenu]
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Podpisanie Umowy o dofinansowanie

Umowa określa zasady dofinansowania Projektu „Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Łomża Zachód – w. Stawiski” Faza II nr FENX.04.01-IP.02-0001/241 w zakresie Fazy II w ramach FEnIKS oraz określa prawa i obowiązki Stron Umowy wynikające z realizacji Projektu.

Informacja o wprowadzeniu Czasowej organizacji ruchu Węzeł Nowogród

W dniu 07.11.2023r. nastąpiło wprowadzenie etapu czasowej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej DW645 na potrzeby realizacji Budowy Obiektu WS-6 – montaż stalowej konstrukcji ustroju nośnego. Ruch odbywa się przez nowo wybudowane łącznice Węzła Nowogród. Prosimy o Zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu!

Oddanie do użytkowania Kamienia Milowego nr 1 – Zmiana w organizacji ruchu na Węźle Łomża Zachód

W dniu 02.06.2023r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku udzielił pozwolenia na użytkowanie dla etapu Kamienia Milowego nr 1 w zakresie odcinka Węzła Łomża Zachód przed zakończeniem wszytkich robót. W rezultacie nastąpiło również otwarcie 7 km odcinka do Węzła Łomża Południe. Na potrzeby funkcjonowania Węzła Łomża Zachód w dniu 02.06.2023r. wprowadzono kolejny etap czasowej […]

Wprowadzenie Czasowej organizacji ruchu

W dniu 28.04.2023r. nastąpiło wprowadzenie kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu na DK61 na potrzeby realizacji Kamienia Milowego nr 1 jakim jest wykonanie Węzła Łomża Zachód. Ruch odbywa się przez nowo wybudowane ronda oraz łącznice Węzła Łomża Zachód. Prosimy o Zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu!