Przejdź do treści
Styczeń 2023

W okresie sprawozdawczym Wykonawca:

 • przedłożył do zatwierdzenia następujące opracowania:
  • Koncepcję systemu zarządzania ruchem – w zakresie lokalizacji nowych urządzeń na planie PZT zgodnie z wymaganiami PFU z prośbą o ich uzgodnienie,
  • 2_Budowa zbiorników retencyjnych – cz.1 w zakresie dla 13 zbiorników: PAB zamienny oraz PZT ze wskazanymi zmianami w zakresie branży drogowej, które są wynikiem zmian branży sanitarnej w zakresie zbiorników z prośbą o zatwierdzenie,
 • wystąpił o zgodę na pracę w dniach 06.01.2023 r. – 08.01.2023r.,
 • przedłożył Program dla etapu Prac Projektowych rew. 05 uwzględniający uwagi Inżyniera
  z wnioskiem o jego ostateczne zatwierdzenie,
 • zgłosił Kierownika robót wodno-melioracyjnych,
 • przedłożył 2 wnioski SSTWiORB,
 • złożył 1 wniosek o zatwierdzenie materiału z branży mostowej oraz 1 rewizję z branży wodociągi,
 • wystąpił o zatwierdzenie PTiOR nr 06/01/S61/PTiOR Próbne obciążenie pali prefabrykowanych MS19.

Roboty:

ROBOTY DROGOWE I PRZYGOTOWAWCZE

 • Wykonywanie robót ziemnych oraz odhumusowywania na drodze: S61 i DK64
 • Wykonywanie robót ziemnych na węzłach: Łomża Zachód oraz Nowogród
 • Wykonywanie przepustów drogowych na Węźle Nowogród
 • Prace zabezpieczeniowe od strony BHP

ROBOTY MOSTOWE

MS-19

 • pogrążanie pali prefabrykowanych dla podpory P18, P19
 • beton wyrównawczy podpór P21P, P22L, P22P
 • zbrojenie ławy P13L, P13P

Roboty branżowe

Elektryka i Telekomunikacja

Wykonywano prace polegające na układaniu rur osłonowych linii zasilania, oświetlenia i kanału technologicznego w obrębie węzła Łomża Zachód.

Wykonywano wykopy pod kolizję teletechniczną w KM S61 12+200.

Branża sanitarna

Wykonywano prace związane z likwidacją kolizji PW-1 oraz PW-1a w obrębie Węzła Łomża Zachód.

Wykonywano prace związane z budową kanalizacji deszczowej na Węźle Łomża Zachód.

 

Prace wykonywano pod nadzorem przyrodniczym, archeologicznym oraz saperskim.